танго маратон равадиново 2014 танго маратон равадиново 2014-замък влюбен във вятъра танго маратон равадиново 2014 танго маратон равадиново 2014

                                                                       

                                                       П Р О Г Р А М А

                                   Е Л И Т  Т А Н Г О  М А Р А Т О Н  2019

 

                                                   9 август 2019 - петък

 

          14:00 - 15:00 Регистрация за маратона - Замъка "Влюбен във вятъра"

          15:00 - 18:30 Здравей Милонга - дневна милонга Замъка "Влюбен във вятъра"

                               DJ

          22:00 - 02:30 Вечерна Милонга - Замъка "Влюбен във вятъра"

                               DJ 

                               дрес код - официален, елегантен

 

                                                10 август 2019 - събота

 

          15:00 -18:30 Дневна Милонга - Замъка "Влюбен във вятъра"

                              DJ

          22:00 -03:30 Гранд  Бяла Милонга - Замъка "Влюбен във вятъра"

                              DJ

                              дрес код - в Бяло - Моля спазвайте дрескода за вечерта!

 

                                                11 август 2019 - неделя

 

          15:00 -18:30  Милонга Антика - Археологически музей Созопол- Стария град

                                DJ

          22:00 - 03:00 До виждане Милонга - Замъка "Влюбен във вятъра"

                                DJ

                               дрескод -елегантен