Странник съм аз от далечна земя
и по пътя те носих в сърцето си,
пазих те скрито в мойта душа,
както майка пази детето си.

Носих те дълго, моя мечта,
и изграждах те камък по камък.
Виждам те вече, пред мен си сега,
влюбен във вятъра приказен замък

Г.Тумпалов
I’am a stranger coming from a faraway land
All the way I’ve been bringing you in my heart
I’ve been keeping you hidden in my soul
As mother keeps her child

I‘ve been bringing you, my dream
I’ve been building you stone by stone
I can see you now right in front of me
- A fabulous castle In love with the wind

G.Tumpalov